Strefa rodzica:

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dzieci i młodzieży

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia jest najprostszym, najkrótszym i zwięzłym sposobem wyrażania zasad prawidłowego żywienia w formie graficznej. Podkreśla ogromne znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka i obrazuje proporcje w jakich w codziennej diecie powinny być spożywane różne grupy produktów spożywczych. Jej uzupełnienie stanowi 10 zasad zdrowego żywienia.